CURRICULUM VITAE

·DADES PERSONALS·

SERGI MIR FUSTER

·FORMACIÓ ACADÈMICA I IDIOMES

13 anys (des de 1r d'Educació Infantil fins quart d'ESO) al col·legi Sant Francesc de Palma amb un 9'1 de mitjana a ESO.

Actualment estudiant el 1r any de Batxillerat a l'Institut Joan Alcover a Palma

Nivell B2 d'anglès i 3 anys d'estudi d'alemany

·FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA·

Acabats cursos de:

Producció musical, organitzat per L'Escola d'Imatge i So de Múrcia (2009).

Radiologia, organitzat per L'Institut Nacional de Radiologia a Astúries (2011).

Tai Chi, organitzat al gimnàs Tai Chi pel barri a Palma (2017).

·EXPERIÈNCIA·

Acompanyament en la producció de tres discs i direcció de la producció de quatre "singles" i dues canços publicitàries.

Classes infantils de Tai Chi a immigrants refugiats (2018).

·XARXES SOCIALS·